Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji

Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji stanowi zespół zajmujący się tworzeniem systemów dostarczających informacji podczas podejmowania decyzji przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Ponadto tworzymy inteligentne systemy ekspertowe poprzez modelowanie procesu wnioskowania specjalistów (ekspertów). Naszym celem jest dostarczenie wysokiej jakości danych do badań naukowych oraz prac nad stosowaniem wspomagania opartego na narzędziach sztucznej inteligencji. Wdrażamy także rozwiązania oparte na systemach przepływu informacji.

Naukowe obszary działalności:

  1. Tworzenie baz danych dla zastosowań naukowych
  2. Eksploracja danych (data mining)
  3. Modelowanie statystyczne
  4. Algorytmy odkrywania wiedzy (knowledge discovery)
  5. Analiza i formalizacja procesów decyzyjnych
  6. Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów
  7. Uczenie maszynowe oraz sieci neuronowe

Projektowanie i Wdrażanie:

  1. Systemów Wspomagania Decyzji (CAD)
  2. Systemów Rekomendacyjnych
  3. Systemów Ekspertowych